Civil Engineering and ConstructionNovapoint & Quadri
Temakurs | Klasserom
2 dager

TILOS

Målgruppe

Trimble TILOS er et nytt verktøy i Norge, for optimal planlegging og gjennomføring av et anlegg, i et grafisk tid- og stedsdiagram. Dette kurset gir grunnleggende kunnskap og innføring i TILOS med praktiske øvelser.

Målgruppe:
Rådgivere som jobber på oppdrag fra byggherre om å se på gjennomførbarheten til nye prosjekter og planlegge gjennomføring i skråstrekdiagram.

Entreprenører som jobber med å regne på tilbud for byggherre på vei,  bane og kraftlinjer. TILOS vil gi dere en unik mulighet til å presentere i tilbudet hvordan dere har tenkt gjennomføringen av prosjektet, i et tid- og stedsdiagram.

Innhold

Day 1: Basic Knowledge

 • Understanding and using the graphical user interface (GUI).
 • Creating TILOS project files / Template concept.
 • Creating objects, tasks including task calculation, color scheme, annotations.
 • Creating and using task templates and task groups.
 • Inserting, positioning and the processing of graphics like drawings etc.
 • Linking tasks and re-scheduling.
 • Exercises (approx. 45 minutes).
 • Layout and cell concept.
 • Creating own views and cell systems including grids and display options.
 • Creating and using distance profiles.
 • Cell contents: Time-distance diagram, scales and grids, distance profile diagrams.

 

Day 2: Individual advanced knowledge

A. In-depth basic knowledge

 • Creating and using calendars.
 • Further library elements.
 • Layer and filter techniques.
 • Gantt chart.

B. Individual selection modules

 • Import and Export.
 • Time and profile diagrams of the time axis.
 • Cost and resource library.
 • Allocating costs and resources.
 • Task calculation with resource allocation.
 • Creating reports: Resource histograms, cost histograms, resource bar charts.
 • Working with the rail template.
 • Individual project / company tasks.

C. Individual exercises

 

Kursholder snakker norsk

Forkunnskaper

Grunnleggende kjennskap til Windows.

Kursledere

Magnus Hedly

Kurs

Ingen kurs er satt opp Meld din interesse
Heidi Berg
Heidi Berg Produktleder Quadri, Novapoint Viewer, Novapoint GO, Anlegg og Site Tool
Tlf:
+47 67 81 71 34
NoSpam
Magnus Hedly
Magnus Hedly Quantm og TILOS
NoSpam
© Copyright 2016, Trimble Navigation Limited. All rights reserved. TERMS OF USE | PRIVACY STATEMENT